Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λαυριώτης, Αλεξ. Ε.

 • Τεύχος 2 (Έτος Γ΄) - Περιεχόμενα
  Ιστορικά: ποικίλη ιστορία, Η΄- Αναφορά των κατοίκων της νήσου Σκύρου επί ΒενετοκρατίαςÖ¹ τω MCCCLX. — 1360 έτει. Το έγγραφον τούτο εστίν δίγλωσσον — Λατινιστί και Ελληνιστί
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 2 (Έτος Γ΄) - Περιεχόμενα
  Ιστορικά: ποικίλη ιστορία Δ΄- Έγγραφον συμβιβαστικόν διαφοράς τινός εν Κρήτη γεγονός κατά το αππζ. Μηνί 10βρίως.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 2 (Έτος Γ΄) - Περιεχόμενα
  Ιστορικά: ποικίλη ιστορία Δ΄- Έγγραφον επιστασίας προς οικοδομήν του εν Σάμω ιερού ναού του αγίου Μιχαήλ Συνάδων. (Δια τον κ. Ε. Σταματιάδην)
  Λεπτομέρειες  PDF