Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μ.Ι.Γ.,

  • Τεύχος 49 (Έτος Β΄) - Περιεχόμενα
    Παιδεία και πτώχεια κατά του τελευταίους αιώνας: εκκλησιαστικά έγγραφα επιβεβαιωτικά, περί της εν Κων/πόλει ελληνικής Σχολής
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τεύχος 50 (Έτος Β΄) - Περιεχόμενα
    Παιδεία και πτώχεια κατά του τελευταίους αιώνας: εκκλησιαστικά έγγραφα επιβεβαιωτικά, γράμμα φιλοτιμίας τω ρήτορι Αλεξάνδρω
    Λεπτομέρειες  PDF