Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μιχαλόπουλος Μ. Ε. (μτφρ.),