Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Διότι ήτο πτωχός (Διήγημα πρωτότυπον) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF