Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Δραματική επιθεώρησις: Vaudeville Παρισίων - Η Σάρρα Bernhardt Φαίδρα - Χρονικά Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF