Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Εταιρείαι και σύλλογοι: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος συνεδρία της 8 Μαρτίου ανακοίνωσις Σ. Ι. Βουτυρά Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF