Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ανέκδοτον: Χρυσόβουλλον Ιωάννου του Β΄των Παλαιολόγων αυτοκράτορος Ρωμαίων, υιού Μανουήλ και εγγονού Ιωάννου του πρώτου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF