Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ακαδημαϊκά: ακαδημία των επιγραφών και των γραμμάτων εν Παρισίοις: συνεδρία 1/13 Ιανουαρίου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF