Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Έλεγχος των περί Κερασούντος υπό του κ.Παυλίδου ειρημένων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF