Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ακαδημαϊκά: ακαδημία των επιγραφών και των γραμμάτων εν Παρισίοις: συνεδρία της 6 Ιανουαρίου 1893 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF