Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ακαδημαϊκά: ακαδημία των ηθικοπολιτικών επιστημών εν Παρισίοις, συνεδρία της 30/12 Νοεμβρίου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF