Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ακαδημαϊκά: των επιγραφών και των γραμμάτων. Εν Παρισίοις (συνεδρία της 12 Νοεμβρίου/30 Οκτωβρίου) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF