Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Εταιρείαι και σύλλογοι: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος εν Κωνσταντινουπόλει, συνεδρία της 2 Νοεμβρίου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF