Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ακαδημαϊκά: ακαδημία των επιγραφών και των γραμμάτων, συνεδρία της 9/21 Οκτωβρίου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF