Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Μια Κερασούς, και αύτη η 129 χιλιόμετρα δυτικώτερον της Τραπεζούντος κείμενη εστίν η υπό του Ξενοφώντος μνημονευομένη Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF