Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αρχαιολογικά: αρχαία επιγραφή Κωφών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF