Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Βυζαντιακά: περί του χαρακτήρος και της σημασίας της Επαναγωγής Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF