Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ακαδημαϊκά: ακαδημία των επιγραφών καιτων γραμμάτων εν Παρισίοις Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF