Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ακαδημαϊκά: Γαλλική Ακαδημία, συνεδρία της 30 Απριλίου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF