Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Τοπογραφικά: βυζαντινής τοπογραφίας πάρεργα [Τα Προμώτου - Πρόχθοι ή Βρόχθοι - τα Βοραδίου - τα Ανθέμιου - βασίλεια εν Βρόχθοις - μετάνοια Θεοδώρας - αι Σοφιαναί - η Χρυσοκέραμος] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF