Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ακαδημαϊκά: ακαδημεία των επιγραφών και των γραμμάτων, ανακοίνωσις Maspero Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF