Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Νομισματολογικά: μελέτη επί των θεσσαλικών νομισμάτων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF