Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αστρονομικά: περί τινών κατά την αρχαιότητα εκλείψεων του Ηλίου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF