Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Νομισματολογικά: τα πρώτα εν Κύπρω υπό των Ελλήνων ηγεμόνων και Φοινίκων κοπέντα νομίσματα Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF