Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Κυπριακά νομίσματα: τα υπό των Ρωμαίων από Αυγούστου μέχρι Μαξιμίνου κοπέντα Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF