Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Μνηματακίων Ιταλικός θίασος - Σερβικός θίασος - Θέατρα Νεαπόλεως - Το νέον έργον του Επ. Σαμαρά - Θέατρα Παρισίων - La passion υπό M. Bonnefois - Χρονικά Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF