Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ιστορικά: Χρυσόβουλλον της επισκοπής Σταγών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF