Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Μνηματακίων - Ο A. F. Febvre εν Κωνσταντινουπόλει - Θέατρα Παρισίων - Χρονικά Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF