Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Εικόνες ανδρών του 17ου αιώνος (Διήγημα): η ίππος του Κρέκυ Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF