Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τεύχος 3-4 Περί του χαρακτήρος των Ελλήνων Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 11-12 Περί των γεωργικών συστημάτων της Αγγλίας Λεπτομέρειες   PDF
Φωστηρόπουλος Κ. (μτφρ.)
 
Τεύχος 5 Περί των ελατηρίων, άτινα επαγγέλονται την ανάπτυξιν της υλικής ευημερίας της Ελλάδος Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 2 Περί των εν Βουλκάνω ιαματικών υδάτων Λεπτομέρειες   PDF
Ιω. Δε-Κιγάλας
 
Τεύχος 2 Περί των εν Κωνσταντινουπόλει και εν ταις λοιπαίς του τουρκικού Κράτους πόλεσι συλλόγων Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 10 Περί των κατά του Έθνους, κατά της Εθνοσυνελεύσεως, κατά της Κυβερνήσεως και κατά των συμπολιτευομένων και αντιπολιτευομένων μορφών και αισιάσεων Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 7 Περί των Λιτζίων, ήτοι θερμών ιαματικών υδάτων της επαρχίας Κρήνης Λεπτομέρειες   PDF
Νικ. Μαραθάκης
 
Τεύχος 7 Περί υδάτων: προς τα επί των Οικονομικών και Εσωτερικών υπουργεία και προς τον κ.Δήμαρχον Αθηναίων Λεπτομέρειες   PDF
Αναστ. Ν. Γούδας
 
Τεύχος 5 Περί υδροθηκών εν Αλγερία και Ισπανία Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 5 Περί υπαλληλιομανίας και διαφθοράς ηθών Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 8 Περί υφέσεως και επεκτάσεως της χολέρας Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 4 Περί φυσικής και ηθικής ανατροφής και εκπαιδεύσεως της νηπιακής ηλικίας των Ανατολικών λαών Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 8 Περί χολέρας, προς τους κυρίους συντάκτας της Κλειούς Λεπτομέρειες   PDF
Αναστ. Ν. Γούδας
 
Τεύχος 9-10 Περί χολέρας: ήτοι περί φύσεως αυτής και περί της κινίνης ως κραταιού κατ` αυτής θεραπευτικού μέσου Λεπτομέρειες   PDF
Θ. Γεωργιάδης
 
Τεύχος 9-10 Περίεργος ιστορία αιμορροϊδικών παθήσεων Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 10 Περίεργος ιστορία νόσου και επιτυχής θεραπεία αυτής Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 5 Περίεργος πάρεσις Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 5 Πραγματεία περί του καταλληλοτέρου δια την Ελλάδα οικονομικοπολιτικού οργανισμού υπό Στάμου Τρικαλιώτου κ. λ. Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 1 Πρακτικά της εν Αθήναις Κεντρικής Γεωργικής Εταιρίας Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 6-7 Πρόγραμμα Λεπτομέρειες   PDF
Α. Ν. Γούδας
 
Τεύχος 11-12 Προξενείον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής: εθνικά χρέη, περί εξοφλήσεως αυτών Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 1-2 Προς την δευτέραν εν Αθήναις Εθνοσυνέλευσιν των Ελλήνων Λεπτομέρειες   PDF
Αναστ. Ν. Γούδας
 
Τεύχος 5 Προς την εν Αθήναις Β΄ των Ελλήνων Συνέλευσιν: της επί των οικονομικών επιτροπής, επί της προτάσεως των πληρεξουσίων Λεβαδείας, περί αποξηράνσεως της Κωπαιδος (Έκθεσις) Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 11-12 Προς τον Κ. Ευθύμιον Κεχαγιάν βουλευτήν Παρνασσίδος και Πρόεδρον της Βουλής: τιμή εξορύξεως χαραδρών, υπώρυξ, εισοδήματα Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Κ. Παπαγεωργίου
 
Τεύχος 6-7 Προς τον Κ. Πρόεδρον της εν Αθήναις Ιατρικής Εταιρίας (Υπόμνημα) - (A Monsieur le president de l` Academie Imperiale de Medecine a Paris} Λεπτομέρειες   PDF
Α. Ν. (A. N. ) Γούδας (Goudas)
 
126 - 150 από 174 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>