Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σούτζος, Ι. Γ.

  • Τεύχος 1-2 - Περιεχόμενα
    Ευχαριστήριον Ι. Σούτσου, προέδρου του δημ. συμβουλίου Αθηναίων προς τον Α. Γούδα
    Λεπτομέρειες  PDF