Τεύχος 11-12

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Troisieme memoire: sur le Cholera, et sur succes du traitement, que j` ai propose de cette maladie, par les sinapismes et l` usage exterieur et interieur de la quinine
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 481-512
Προξενείον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής: εθνικά χρέη, περί εξοφλήσεως αυτών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 513-526
Παγκόσμιος εν Παρισίοις έκθεσις των ωφελίμων και των βλαπτικών εντόμων
Κ. Φωστηρόπουλος
PDF
σελ. 527-534
Περί αποξηράνσεως της Κωπαϊδος δι` ελληνικής εταιρίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ.534-544
Προς τον Κ. Ευθύμιον Κεχαγιάν βουλευτήν Παρνασσίδος και Πρόεδρον της Βουλής: τιμή εξορύξεως χαραδρών, υπώρυξ, εισοδήματα
Δ. Κ. Παπαγεωργίου
PDF
σελ. 544-556
Προς τους αναγνώστας της Μελίσσης των Αθηνών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 557-562
Ειδοποίησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 563-565
Εθνικόν Ημερολόγιον Βρετού του έτους 1866
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 566-568
[Περιεχόμενα Τεύχους]
PDF
σελ. 569-576