Τεύχος 11-12

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Υπόμνημα τρίτον: περί δασών και δασοποιας
Αναστ. Ν. Γούδας
PDF
σελ. 481-505
Στατιστικαί παρατηρήσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 506
Περί της Ελεήμονος Εταιρίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 507-508
Διάταγμα: περί εγκρίσεως του καταστατικού της φιλελεήμονος εταιρίας
Γεώργιος Α΄, Α. Κουμουνδούρος
PDF
σελ. 509-516
Περί των γεωργικών συστημάτων της Αγγλίας
Φωστηρόπουλος Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 516-534
Περί γεωργικής τραπέζης και πρακτικών αγροκηπίων
Κ. Ι. Παππαρηγόπουλος
PDF
σελ. 534-540
Τα κατά τον Ιούλιον μήνα εν Χίω
Κ. Κοσμίδης
PDF
σελ. 540-555
Περί καλλιεργείας του βάμβακος εν Ελλάδι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 555-561
Νεκρολογικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 561-563
Λόγος επικήδειος: εις τον καθηγητήν Νικόλαον Χορτάκην
Κωνσταντίνος Κοντόγονος
PDF
σελ. 564-570
Τα περί γεωργικής εταιρίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 570-571
[Περιεχόμενα Τεύχους]
PDF
σελ. 572-580