Τεύχος 7

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί υδάτων: προς τα επί των Οικονομικών και Εσωτερικών υπουργεία και προς τον κ.Δήμαρχον Αθηναίων
Αναστ. Ν. Γούδας
PDF
σελ. 289-299
Σημείωσις του συντάκτου της Μελίσσης των Αθηνών
Αναστ. Ν. Γούδας
PDF
σελ. 297-299
Η αγροτική οικονομία εν Ολλανδα: σκηναί και απομνημονεύματα γεωργικής περιηγήσεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 299-318
Γεωργικός αγών εν Μελούν (melun)
***
PDF
σελ. 318-320
Σημείωσις του συντάκτου της Μελίσσης των Αθηνών
Αναστ. Ν. Γούδας
PDF
σελ. 320
Εισαγωγή στάχυος εν τω λάρυγγι, διέξοδος και ευτυχής έκβασις αυτού.
Κ. Κοσμίδης
PDF
σελ. 320-324
Περί σποραδικής χολέρας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 325-329
Περί εμπειρικής μέν αλλά σκοπιμοτάτης θεραπείας της κακοήθους φλυκταίνης (κακού σπειριού)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 329-330
Περί των Λιτζίων, ήτοι θερμών ιαματικών υδάτων της επαρχίας Κρήνης
Νικ. Μαραθάκης
PDF
σελ. 331-333
Σημείωσις του συντάκτου της Μελίσσης των Αθηνών
Αναστ. Ν. Γούδας
PDF
σελ. 333
Περί της κόπρου Γκουάνου
Ιω. Δραγούμης
PDF
σελ. 334-335
Διάφορα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 335-336