Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γρυπάρης, Ιωάννης Ν., μτφ.