Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ανδρεάδης, Ανδρ. Μιχ.

  • Τόμ. 1, Αρ. 6 (1903) - Άρθρα
    Τεσσαράκοντα έτη θεάτρου : Φραγκίσκος Σαρσαί (αι θεωρίαι του περί Δραματικής τέχνης - Οι λόγοι της μεγάλης τυτού επιρροής)"
    Περίληψη  PDF