Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ανδρεάδης, Ανδρέας

  • Τόμ. 1, Αρ. 5 (1903) - Άρθρα
    Τεσσαράκοντα έτη θεάτρου : Φραγκίσκος Σαρσαί (αι θεωρίαι του περί Δραματικής τέχνης-Οι λόγοι της μεγάλης αυτού επιρροής)
    Περίληψη  PDF