Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η διεθνής καλλιτεχνική έκθεσις Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF