Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Κριτικές λεπτολογίες : μελέτη του Γάλλου ακαδημαϊκού Αιμ. Φαγκιέ Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF