Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Τεσσαράκοντα έτη θεάτρου : Φραγκίσκος Σαρσαί (αι θεωρίαι του περί Δραματικής τέχνης-Οι λόγοι της μεγάλης αυτού επιρροής) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF