Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γώγος, Αρχιμανδρίτης ΓρηγόρÎ