Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γιαννόπουλος Ηπειρώτης, Αγησίλαος