Τεύχος 2 (Έτος Δ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Θεόδωρος Αφεντούλης
***
PDF
σελ. 17-18
[Εικόνα - Θεόδωρος Αφεντούλης. Πρύτανις και καθηγητής της Φαρμακολογίας και της Φυτολογίας]
PDF
σελ. 17
Η παράστασις του Φιλοκτήτου εν Αθήναις
Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής
PDF
σελ. 18-19
Ρωμαίος και Ιουλιέττα
Σπυρίδων Παγανέλης
PDF
σελ. 19-24
[Εικόνα - Ο Λαυρέντιος και η Ιουλιέττα]
PDF
σελ. 21
Σαπφώ (Μυθιστορία εκ της ελληνικής αρχαιότητος)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 24-26
[Εικόνα - Έπαυλις Τσίριο εν Σαν Ρέμο]
PDF
σελ. 25
Αθηναϊκά χρονικά: ο χιονιάς - Ο αβυσσίνος ιεροσπουδαστής και η κρεωλός - Ο ανακτορικός χορός - Το επεισόδιον Κοκλέν - Θεωρία καλλιτεχνών και ανθτώπων - Αλ. Ρ. Ραγκαβής - Η σύστασις Ελληνικής Ακαδημίας - Αι αντιρρήσεις του φίλου μου - Αι προς το έθνος δωρε
Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης
PDF
σελ. 26-28
Τα τελευταία συμβάντα εν Γαλλία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 28-29
[Εικόνα - Οϋίλσων]
PDF
σελ. 28
[Εικόνα - Φλοκέ]
PDF
σελ. 28
[Εικόνα Γοβλέ]
PDF
σελ. 28
[Εικόνα - Φλουράνς]
PDF
σελ. 28
Πινακοθήκη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 29
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 30
Επιστήμη και καλλιτεχνία
Α. Ε. Μέγας
PDF
σελ. 31
Βιβλιοθήκη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 31
Το νέον μουσείον της Λειψίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 32
[Εικόνα]
PDF
σελ. 32
Μικρά αλληλογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 32