Τεύχος 19 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Κωνσταντίνος Ηροκλής Βασιάδης
**
PDF
σελ. 289-291
[Εικόνα - Κωνσταντίνος Ηροκλής Βασιάδης ο εν Κωνσταντινουπόλει λόγιος]
PDF
σελ. 289
Περί του ερυθρού χρώματος του δύοντος ηλίου
Φυσιοδίφης
PDF
σελ. 291
Στατιστικός πίναξ του Βερολίνου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 291-294
[Εικόνα - Ο γελωτοποιός]
PDF
σελ. 293
Φυλλίδας και Χάριτω (Διήγημα εκ της ελληνικής αρχαιότητος)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 294-298
[Εικόνα - Εξόρυξις κεχωσμένων]
PDF
σελ. 297
Ο δηλητηριωδέστερος των αμμανιτών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 298-299
[Εικόνα]
PDF
σελ. 299
Αθηναϊκά χρονικά: τα βαρέλια και το περιεχόμενο αυτών - Ο ρητινίτης και αι εκλογαί - Εμφάνισις σαλεπτσή - Δύ δημοτικά άσματα - Εύζωνοι και σαλπίσματα - Δίκη και οδυνηρά ανάμνησις - Περυσινόν πάσχα των ευζώνων εν τοις παραπήγμασι
Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης
PDF
σελ. 299-301
[Εικόνα - Οχληρά συνοδία]
PDF
σελ. 300
Πινακοθήκη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 301
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 302
Επιστήμη και καλλιτεχνία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 303
Βιβλιοθήκη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 303
Εφευρέσεις και ανακαλύψεις: νέα εφεύρεσις του Έδισων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 304
Μικρά αλληλογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 304