Τεύχος 36 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Τα ουράνια σώματα και η γη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 177--182
[Εικόνα - Η πρώτη δοκιμή]
PDF
σελ. 177
[Εικόνα - Ο ναός της Περγάμου]
PDF
σελ. 181
Κύνες αλιευτικοί
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 182
Κακοήθεια
Δ.Ε. (μτφρ.)
PDF
σελ. 183-186
[Εικόνα - Δαλματίς]
PDF
σελ. 185
Η πανηγυρική έκθεσις των τεχνών εν Βερολίνω
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 186-187
Πρόοδοι της νεωτέρας επιστήμης
Χ. Βρ.
PDF
σελ. 187-189
[Εικόνα]
PDF
σελ. 188
[Εικόνα - Μακρόουρος της Αυστραλίας αγρευθείς εις βάθος 1500 μέτρων]
PDF
σελ. 188
[Εικόνα - Μέλαν κήτος του Johnson αγρευθέν εις βάθος 1000 μέτρων]
PDF
σελ. 188
[Εικόνα - Ολτηνία του Carpenter αγρευθείσα εις βάθος 500 μέτρων]
PDF
σελ. 189
Πινακοθήκη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 189
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 190
Καλλιτεχνία και θέατρον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 190-191
Αι μηχαναί εν τω μαγειρείω
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 191-192
[Εικόνα - Πλυντική μηχανή δια τα πιάτα]
PDF
σελ. 192
Μικρά αλληλογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 192