Τεύχος 7 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ηρώ και Λέανδρος
Σπυρίδων Παγανέλης
PDF
σελ. 97-98
Η οικογένεια και η πολιτεία εν τη ανατροφή
Ε.Ρ.
PDF
σελ. 98-103
[Εικόνα - Τα βάσανα του παππού]
PDF
σελ. 101
Αι δύο Θεοδώραι Σαρδού και Ραγκαβής
Felix Vogt
PDF
σελ. 103-106
[Εικόνα - Ο άσωτος υιός]
PDF
σελ. 105
Στατιστική
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 106-107
Ιστορία ενός παιδιού (Διήγημα)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 107-109
Ιστορικά ανέκδοτα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 109
Εκτυπώσεις εκ των έργων του Σοππενχάουερ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 109-110
Επιστολαί εξ εσπερίας
Ματαιότης Περιέργου
PDF
σελ. 110-112
[Εικόνα]
PDF
σελ. 112
[Εικόνα]
PDF
σελ. 112
Μικρά αλληλογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 112