Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Παρά τοις πτωχοίς του Λονδίνου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF