Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Οι κατάσκοποι καταφώρωσι τους Πυγμαίους κλέπτοντας κιβώτιον πολεμεφοδίων] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF