Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Εύρυνσις και στένωσις των κορών των οφθαλμών] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF