Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Λαογραφία: μοναστήριον εν Αβυσσηνία Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF